Verzending – Retour

Verzending:

Zodra wij een bestelling ontvangen gaan wij voor je aan de slag.

Wij verzenden onze artikels via B-post. De levertermijnen zouden niet langer dan 72u mogen zijn. Wanneer dit echter wel het geval is, gelieve ons dan zo snel mogelijk te contacteren.

De kosten die hier met gepaard zijn, zijn afhankelijk van de grootte en het gewicht van het pakket dat we dienen te verzenden, deze kosten zal je terugvinden in uw winkelmand. Een standaardpakket is €5 voor verzending. Verzendingen naar het buitenland krijgen een extra verzendings-toelage.

De levertermijnen kunnen langer worden wanneer een artikel niet meer op stock is, hiervoor zal u eerst persoonlijk verwittigd worden.

Bij elke verzending hoort een trackingsnummer, deze zal je worden opgestuurd na de verzending. Met dit nummer kan je je pakje volgen in de stappen van levering.

Een artikel retourneren of ruilen:

Stuur een mail naar info@desmoutmolenhoeve.be om aan te geven dat u gaat retourneren, met het ordernummer en de artikels die u gaat retourneren.

Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. indien je de goederen wil terugsturen zoals hierboven omschreven. Deze mag je enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden.

Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat. De kosten van retour zijn ten laste van de klant. U heeft de vrije keuze een postbedrijf te kiezen hiervoor.

 Na ontvangst van een retour zal VOF De Smoutmolenhoeve binnen de 30 dagen het betaalde bedrag terugstorten.

De consument heeft het recht aan VOF De Smoutmolenhoeve mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, noteren bij het te retourneren artikel op het retourformulier de reden van retour, en dat binnen de 14 dagen vanaf de levering.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Van zodra wij de artikelen terug hebben ontvangen, storten wij het bedrag van de teruggestuurde kledij terug. Dit zal gebeuren via de wijze waarop u betaald heeft.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan het etiket is verwijderd
  • artikelen die geuren bevatten van parfums of andere
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Conformiteit en Garantie:

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed die al bij de levering aanwezig waren, tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.